Menu
Your Cart

Terms & Conditions

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR BRUG AF FOODI TAKE AWAY HJEMMESIDE


Denne hjemmeside stilles til rådighed af Foodi Take Away. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål bedes du venligst skrive til os på info@foodi.dk eller ved at henvende dig til en af vores afdelinger. 

Du er velkommen til at benytte dig af info@foodi.dk ("hjemmesiden") på de betingelser, der er beskrevet nedenfor.

Betingelser for brug

Disse betingelser for brug - "betingelserne" - som ændres fra tid til anden af Foodi Take Away - gælder for enhver brug, du gør af denne hjemmeside. Du bedes læse betingelserne omhyggeligt igennem. Betingelserne vedrører dine rettigheder og forpligtelser ved brug af hjemmesiden og omfatter bl.a. vigtige ansvarsfraskrivelser. Hvis du ikke er enig i betingelserne, beder vi dig om ikke at benytte hjemmesiden

Indhold

Foodi Take Away bestræber sig på at sikre, at hjemmesidens indhold til enhver tid er korrekt og ajourført. Foodi Take Away har mulighed for at ændre indholdet af hjemmesiden, herunder fjerne dele af indholdet, efter eget skøn og uden forudgående varsel. Foodi Take Away garanterer ikke for, at de oplysninger, som fremgår af hjemmesiden, er korrekte eller fyldestgørende.

Ansvarsbegrænsning

Indholdet af denne hjemmeside og al materiale på hjemmesiden stilles til rådighed som beset og uden nogen form for hverken stiltiende eller udtrykkelig garantier, herunder bl.a. for, at produkter og andet materiale fra hjemmesiden er egnet til et bestemt formål eller ikke udgør en krænkelse af tredjemands rettigheder. Foodi Take Away fraskriver sig udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar for skader, herunder såvel person- som tingskade, som opstår ved brug af hjemmesiden eller produkter og/materialer, der er beskrevet på hjemmesiden.

Oplysninger på hjemmesiden, som vedrører det ernæringsmæssige indhold eller helbredsmæssige forhold i relation til produkterne eller som vedrører andre lægevidenskabelige områder skal betragtes som helt generelle oplysninger, som ikke kan erstatte lægefaglig rådgivning. Du opfordres til at drøfte konkrete spørgsmål med din egen læge. Såfremt du vælger at stole på oplysninger fra hjemmesiden, sker dette på dit eget ansvar, og Foodi Take Away kan ikke gøres ansvarlig for tab eller skader, herunder personskader, som følge heraf.

Kundens brug af Foodi Take Away's ydelser sker i enhver henseende på kundens eget ansvar og risiko. 

Foodi Take Away bestræber sig på at sikre, at hjemmesiden fungerer tilfredsstillende til enhver tid, men Foodi Take Away kan ikke garantere, at forbindelsen til denne hjemmeside ikke vil blive afbrudt, at den vil være sikker og uden fejl, og at disse vil blive rettet, eller at der ikke vil kunne findes vira eller andre fejl på serveren.

Bestilling

Bestiller du online eller via vores hjemmeside, vil du altid udover din faktura, modtage en skriftlig bekræftelse på din bestilling. Det er din endelige bekræftelse på bestillingen og dermed din sikkerhed for at din bestilling er registreret korrekt i vores system.

Modtager du ikke en skriftlig bekræftelse bedes du venligst kontakte os, og sikre dig din bestilling er registreret.

Vi vil opfordre til, at du dagen før arrangementet taget telefonisk kontakt til vores Kundeservice på tlf: 50 33 50 66, og sikre dig din bestilling er registreret i vores system.

Det er menneskeligt at fejle, og vi ønsker at forebygge, der opstår nogle former for fejl. Derfor opfordre vi til, at vi i fællesskab forebygger, der opstår eventuelle fejl. Ved et fælles samarbejde, kan vi sammen forbygge de mennskelige fejl, der kan opstå.

 

Afbestilling


Ved afbestilling bedes du venligst ringe straks til os.

Din ordre annulleres IKKE automatisk ved manglende indbetaling – ved problemer med betaling ved overførsel eller lignende kontakt os venligst og vi finder en løsning.

Fortrydelsesret

Venligst bemærk, at du ved afgivning af bestilling, og bestillingen er godkendt af restauranten, ikke kan annullere bestillingen, og du er ikke berettiget til tilbagebetaling i henhold til fortrydelsesret.

Derfor gælder fortrydelsesret på 14 kalenderdage fra kontraktens indgåelse, i henhold til dansk forbrugeraftalelov ikke, når du bestiller ydelser og produkter fra foodi.dk, da der er tale om køb af madvarer.

Reklamation

Hvis vi ikke lever op til forventningerne.

Vi gør altid vores bedste for at være med til at skabe gode forudsætninger for en rigtig god begivenhed, uanset hvad den handler om. Skulle der imidlertid være reklamation, eller noget der ikke helt var, som det skulle være, hører vi gerne fra dig - og gerne hurtigst muligt. Vi vil nemlig gerne rette op på vores fejl med det samme

- Gennemgå altid din catering/take away ved levering/afhentning, så du er sikker på, der ikke er fejl eller mangler. Undersøg om det stemmer overens med din ordrebekræftelse /fakturaen. Dvs modtagelse af maden er din accept for en fejlfri catering/take away afhentning/levering.

- I tilfælde af en reklamation, vil vi gerne høre fra dig med det samme, du kan rette henvendelse til os pr. telefon eller senest 24 timer efter levering /afhentning af din bestilling. Dette skal ske pr. mail

- Vi vil altid tage en konstruktiv tilbagemelding ang. reklamation til efterretning - alle kan lærer af sine fejl

- I tilfælde af en berettiget reklamation, vil vi tilbyde dig en kompensation i form at et "tilgodebevis" til en evt. kommende leverance eller et beløb efter aftale


Immaterielle rettigheder

Hjemmesiden og dens indhold er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder tilhørende Foodi Take Away. Enhver form for ændring, kopiering, reproduktion, videredistribution, offentliggørelse, kommerciel udnyttelse m.v. af hjemmesidens indhold er en krænkelse af Foodi Take Away rettigheder, medmindre der er indhentet en skriftlig tilladelse fra Foodi Take Away.

Alle varemærker,tekster samt logoer på hjemmesiden tilhører Foodi Take Away.

Såfremt du ønsker tilladelse til at benytte et af varemærkerne eller andet materiale på hjemmesiden, bedes du kontakte marketingafdelingen på adressen info@foodi.dk

Oplysninger på hjemmesiden, som vedrører det ernæringsmæssige indhold eller helbredsmæssige forhold i relation til produkterne eller som vedrører andre lægevidenskabelige områder skal betragtes som helt generelle oplysninger, som ikke kan erstatte lægefaglig rådgivning. Du opfordres til at drøfte konkrete spørgsmål med din egen læge. Såfremt du vælger at stole på oplysninger fra hjemmesiden, sker dette på dit eget ansvar, og Foodi Take Away kan ikke gøres ansvarlig for tab eller skader, herunder personskader, som følge heraf.

Foodi Take Away bestræber sig på at sikre, at hjemmesiden fungerer tilfredsstillende til enhver tid, men Foodi Take Away kan ikke garantere, at forbindelsen til denne hjemmeside ikke vil blive afbrudt, at den vil være sikker og uden fejl, og at disse vil blive rettet, eller at der ikke vil kunne findes vira eller andre fejl på serveren.

Vi bruger cookies og andre lignende teknologier til at forbedre din browseroplevelse og funktionaliteten på vores websted Cookie Policy.